Retourneren en restitutie

Aankopen op de site zijn onderworpen aan de bepalingen van Wetsbesluit 206/2005 en Wetsbesluit 21/2014 , dat u het recht garandeert om, om welke reden dan ook, het koopcontract op te zeggen.

Herroepingsvoorwaarden:

  • het gekochte goed moet nagenoeg intact zijn
  • Het herroepingsrecht is uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen, met uitsluiting van aankopen gedaan door wederverkopers of door onderdanen die in enige hoedanigheid aankopen doen voor wederverkoop aan derden.
  • De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
  • Bij aankomst in het magazijn worden de goederen onderzocht om eventuele schade of manipulatie te beoordelen (de substantiële integriteit van de geretourneerde goederen is een essentiële voorwaarde voor het uitoefenen van het herroepingsrecht), daarom raden we de grootste aandacht aan bij het voorbereiden van het pakket.
  • Om dit recht uit te oefenen, moet u ons binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelde goederen een mededeling sturen en ons de goederen binnen 10 dagen sturen.
  • verzendadres: Az. agr. Ferruccio Iannarilli in Strada San Carlo 11d Terni (TR) - 05100 Italië

Terugbetalingstijden:

Het biologische landbouwbedrijf Ferruccio Iannarilli verbindt zich ertoe de klant binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen terug te betalen door de klant te crediteren met het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de goederen die voortvloeien uit het boekhoudingsdocument. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in het bovenstaande bedrag. Dit conform art. 5, zesde lid, wetsbesluit nr. 185 van 22/05/1999.